Convocatòria Assemblea General Ordinària

CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA


Per al pròxim dia 31 de març de 2022, dijous, queda convocada l’Assemblea General Ordinària que tindrà lloc a les instal·lacions de SOLDEBRE i Secció de Crèdit, S.C.C.L. a les 19:30 hores de primera convocatòria i a les 20:00 hores de segona convocatòria, i baix el següent ordre del dia:

1. Elecció de dos socis per a la signatura de l’Acta.
2. Lectura i aprovació de l’Acta anterior.
3. Informe de gestió de l’Entitat.
4. Examen i aprovació en el seu cas, dels comptes anuals i proposta de distribució d’excedent de l’exercici tancat a 30/09/2021.
5. Presentació i aprovació del pla econòmic-financer per a l’exercici 2022. Aprovació si s’escau, de l’execució efectuada de pla econòmic financer de l’exercici 2021.
6. Precs i Preguntes.

TORTOSA, a 2 de març de 2022

EL CONSELL RECTOR

Informació addicional en PDF

Soldebre i Secció de Crèdit, S.Coop.C.L.
Tel (+34) 977 502 184 - Fax (+34) 977 502 561 - soldebre@soldebre.es

Codi HTML5 vàlid Vàlid CSS3

Disseny Web Ofitec Tècnica © 2012 - 2024