Convocatòria Assemblea General Ordinària

ORDRE DEL DIA

1. Benvinguda al soci. Formulació de la llista d’assistents i vàlida constitució de l’assemblea.
2. Elecció, si s’escau, de dos interventors d’acta
3. Informe de gestió de l’Entitat.
4. Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals de l’any 2020 i de l’aplicació de resultats.
5. Presentació i aprovació del pla econòmic-financer per a l’exercici 2021. Aprovació si s’escau, de l’ execució efectuada dels plans econòmics financers dels exercicis 2019 i 2020.
6. Nomenament d’ Auditors de compte per l’exercici 2021,2022 i 2023.
7. Presentació i aprovació del codi de Bones practiques de gestió i funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives.
8. Aprovació, si s’escau, de l’ elecció de tres membres de consell rector, per cessament de mandat dels actuals. (Angel Valldeperez, Josep Escoda, Victor Figueres)
9. Torn obert de paraules.


Cal confirmar l'assistència prèviament al 977502184
Per a més informació cal obrir el document annex
Soldebre i Secció de Crèdit, S.Coop.C.L.
Tel (+34) 977 502 184 - Fax (+34) 977 502 561 - soldebre@soldebre.es

Codi HTML5 vàlid Vàlid CSS3

Disseny Web Ofitec Tècnica © 2012 - 2024