Reducció Index Mòduls Agraris renda 2020

Ordre HAC/411/2021 (Reduccions IRPF 2020 Activitats Agrícoles...)

Àmbit Territorial
Activitat
Ìndex R.Net


Tots els termes municipals de totes les províncies i CCAA
(excepte els que es detallen amb un ìndex inferior)

Productos del Olivo
0,18
Apicultura0,13

Província de Tarragona, Termes municipals de: Aldea (L'), Ampolla (L'), Camarles i Deltebre

Arròs
0,11
Solament hi han representats els productes més generals de l'Entitat, per a més informació consultar el link del BOE

Informació addicional en PDF

Soldebre i Secció de Crèdit, S.Coop.C.L.
Tel (+34) 977 502 184 - Fax (+34) 977 502 561 - soldebre@soldebre.es

Codi HTML5 vàlid Vàlid CSS3

Disseny Web Ofitec Tècnica © 2012 - 2024