Avís núm. 5 OLIVERA, 17/06/2021

AVÍS FITOSANITARI OLIVERA

Dijous, 17 de juny de 2021

PRAYS

  • En general:

      • ÉS LO MOMENT DE FER EL TRACTAMENT.
  • A les zones on l'oliva va retardada:

      • HEM D'ESPERAR 7-10 DIES A FER EL TRACTAMENT

IMPORTANT: PER SER EFECTIU, ESTE TRACTAMENT S'HA DE FER ABANS DE QUE EL PINYOL COMENCE A ENDURIR-SE.

El Prays és una palometa que posa els ous a les olives i la larva (cuc verd) que naix viu dins el pinyol fins fer-se adulta. Al fer-se adulta surt de l'oliva com a palometa i fa caure l'oliva. Aquesta caiguda solt produir-se entre finals d'agost i finals de setembre. Si l'estiu és sec i calorós mata moltes d'aquestes larves que estan dins el pinyol, però si és suau, i no fem ara el tractament que ara recomanem, la caiguda pot ser important.

Productes autoritzats: Acetamiprid, Fosmet


CORC NEGRE (Brots i rametes seques)

NOMÉS SI TENIM MOLTA AFECTACIÓ, ÉS MOMENT DE FER EL TRACTAMENT

ja que la majoria de la població ha sortit de les rames Lo control és més efectiu si repetim lo tractament passats 15 dies

Productes recomanats: Deltametrina

Lo Corc Negre és un corc, de forma ovalada molt semblant al corc de la fusta (Phloeotribus scarabaeoides). La seua llargada és d'uns tres mil·límetres, les antenes acaben com si fossen un con. Les larves (cucs blancs) viuen dins de les rametes (màxim d'1 cm de diàmetre) i fan una depressió de forma ovalada i de color ferro. Les galeries les fa a les rametes i estes s'assequen fins la punta. L'arbre queda debilitat i per tant hi ha pèrdua de producció. Passa l'hivern en forma de cuc, i als mesos de maig-juny se transformen en corcs que surten i fan noves galeries a noves rametes. Este és lo moment en que hem de fer el tractament.


PIRAL o BARRINADOR DE LA RAMA

SI TENIM SÍMPTOMES ÉS MOMENT DE FER EL TRACTAMENT

Cal dirigir el tractament a la fusta (millor fer-lo amb pistola)


Els símptomes són: algunes rames (de més de 3 anys) perden vigor, a vegades també perden el color normal, perden fulles i es poden acabar secant (no confondre amb els danys del Corc negre que seca les rametes de menys de 3 anys). La galeria que fa la larva va voltant la rama i acaba tallant totalment la circulació de la saba. La varietat més afectada és la Sevillenca. en altres varietats cal tenir especial cura als arbres que tenen berrugues degudes a la Tuberculosis.

Lluita química: tractaments dirigits a la fusta, especialment als punts d'inserció de rames, berrugues, punts de l'empelt, talls de poda i altres ferides.

Productes autoritzats: Fosmet


REPILO

CAL FER EL TRACTAMENT SI OBSERVEM TAQUES A LES FULLES

Este tractament és preventiu en cas de plogudes, humitats altes i altres condicions que mos provoquen noves infeccions de Repilo.

- En fungicides a base de coure, si plouen més de 15-20 litres/m2 s'ha de repetir el tractament ja que el fungicida s'haurà rentat.

- Mentre veem taques de Repilo a la nostra finca cal repetir el tractament cada 4-5 setmanes.

- Cal mirar l'etiqueta del fungicida per veure les característiques particulars de cada formulació.

Productes autoritzats: Fungicides a base de coure (caldo bordelès, hidròxid cúpric, oxiclorur de coure, òxid cuprós...), Folpet + Oxiclorur de Cu, Mancozeb, Dodina, Bentiavalicarb+Mancozeb, Kresoxim metil, Tebuconazol, Difenoconazol, Trifloxistrobin, Fenbuconazol, Piraclostrobin (oliva de taula), Azoxistrobin+Difenaconazol.


MOSCA DE L'OLIVA

CAPTURA MASSIVA

Durant el mes de juny encara està realitzant-se la instal·lació de les trampes de captura massiva contra la mosca de l'oliva en les parcel·les que es va sol·licitar mitjançant la DUN (trampes grogues de forma cònica).

Per qualsevol dubte o si, acabat el mes de juny, observem alguna irregularitat en la seua finca poden demanar informació a l'ADV:
(977446015 o advmoscaolivera@gmail.com)

L'objectiu d'esta tècnica de lluita és rebaixar les poblacions d'adults de forma continua durant tota la campanya. Les trampes estan sent molt efectives per reduir el nivell de població. Però si el nivell de plaga és molt elevat (sol passar al setembre-octubre fins baixada de temperatures) és possible que calgui recomanar fer tractaments insecticides particulars. (mirar "Tractaments particulars" a sota).

TRACTAMENTS PARTICULARS

No es recomana cap tractament.

Àmbit d'acció: BAIX EBRE i MONTSIÀ


IMPORTANT !!

Productes fitosanitaris recomanats/autoritzats:

Atès que al Registre Oficial de Productes Fitosanitaris periòdicament es produeixen canvis d’autorització i condicions d’ús, es recomanable consultar sempre el full de registre dels productes fitosanitaris abans d’utilitzar-los.

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro/menu.asp

PANELL D'AVISOS: Situació de les llums

COOPERATIVA
CAPARRETA NEGRA
MOSCA OLIVA
REPILO, SABONOSA

ALTRES

(Prays-Corc - Piral)

Agrícola del Camp de Santa Bàrbara
VERDAVERDATARONJATARONJA
Catalana Limitada (l'Ametlla)
VERDAVERDATARONJATARONJA
Freginals
VERDAVERDATARONJATARONJA
Godall
VERDAVERDATARONJATARONJA
La Galera
VERDAVERDATARONJATARONJA
La Sénia
VERDAVERDATARONJATARONJA
Olivarera del Baix Ebre (Camarles)
VERDAVERDATARONJATARONJA
San Roque (Paüls)
VERDAVERDATARONJATARONJA
Sant Isidre del Mas de Barberans
VERDAVERDATARONJATARONJA

VERDAVERDATARONJATARONJA
SOLDEBRE
VERDAVERDATARONJATARONJA
Ulldecona
VERDAVERDATARONJATARONJA

Per qualsevol consulta sobre els tractaments poden telefonar a:

les ADVs de l’Olivera del Baix Ebre i Montsià 977 44 60 15

Al contestador de Sanitat Vegetal del Dep. Agricultura 977 58 11 81

>

Tècnic de SOLDEBRE (Sr. Gisbert) 977502184


ADV PER AL CONTROL DE LA MOSCA DE L’OLIVA DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ

ADV DE L’OLIVERA DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ

Pl. Mossèn Ovidi Tobias 6-8
43500 TORTOSA
Tf. FAX.: 977 44 60 15
advoliva@terra.com WEB: www.advo.e.telefonica.net

Informació addicional en PDF

Soldebre i Secció de Crèdit, S.Coop.C.L.
Tel (+34) 977 502 184 - Fax (+34) 977 502 561 - soldebre@soldebre.es

Codi HTML5 vàlid Vàlid CSS3

Disseny Web Ofitec Tècnica © 2012 - 2022