Avís Fitosanitari OLIVERA - 20/05/2022

AVÍS FITOSANITARI OLIVERA

Dimarts, 20 de maig de 2022

PIRAL o BARRINADOR DE LA RAMA

Si tenim símptomes és moment de fer el tractament.

Cal dirigir el tractament a la fusta (millor fer-lo amb pistola).

Els símptomes són: algunes rames (de més de 3 anys) perden vigor, a vegades també perden el color normal, perden fulles i es poden acabar secant (no confondre amb els danys del Corc negre que seca les rametes de menys de 3 anys). La galeria que fa la larva va voltant la rama i acaba tallant totalment la circulació de la saba. La varietat més afectada és la Sevillenca. En altres varietats cal tenir especial cura als arbres que tenen berrugues degudes a la Tuberculosis. Lluita química: tractaments dirigits a la fusta, especialment als punts d’inserció de rames, berrugues, punts de l’empelt, talls de poda i altres ferides.

Productes autoritzats: Fosmet.


REPILO

Cal fer el tractament si observem taques a les fulles.


Aquest tractament és preventiu en cas de plogudes, humitats altes i altres condicions que mos provoquen noves infeccions de Repilo.

En general:
  • En fungicides a base de coure, si plouen més de 15-20 litres/m2 s’ha de repetir el tractament ja que el fungicida s’haurà rentat.
  • Mentre veem taques de Repilo a la nostra finca cal repetir el tractament cada 4-5 setmanes
Productes autoritzats: fungicides a base de coure (caldo bordelès, hidròxid cúpric, oxiclorur de coure, òxid cuprós...), Folpet+ Oxiclorur de Cu, Dodina, Kresoxim metil, Tebuconazol, Difenoconazol, Trifloxistrobin, Piraclostrobin, Azoxistrobin+Difenoconazol.

PRAYS

Només en arbres joves (1 a 5 anys)

(Per arbres amb producció donarem l'avís abans d'enduriment de pinyol)


És lo moment de fer el tractament si trobem símptomes de brotets menjats per les larves de prays.


Símptomes: La part més tendra, més nova dels brotets nous de creixement es veu menjada. Hem de trobar algun cuquet de color verdós de entre 3 a 6 mm i també defecacions fosques enganxades amb filets de seda.

Productes autoritzats: Bacillus thuringiensis, Deltametrin, Lambda cihalotrin, Fosmet, Acetamiprid, Etofenprox, cipermetrin i Spinetoram.

Explicació de l'estratègia de tractament en Prays:

Lo tractament contra Prays se pot fer en dos moments: en floració o abans d'enduriment de pinyol. Recomanem fer-lo abans d'enduriment de pinyol (donarem l'avís durant lo mes de juny) perquè així salvem les olives. Lo mal que fa esta plaga menjant mostra (flor) no justifica un tractament en floració a excepció d'arbres joves, sense flor però amb noves brotacions que mos interessa salvar per no retardar l'entrada en producció d'estos arbres joves.

IMPORTANT !!

Productes fitosanitaris recomanats/autoritzats:

Atès que al Registre Oficial de Productes Fitosanitaris periòdicament es produeixen canvis d’autorització i condicions d’ús, es recomanable consultar sempre el full de registre dels productes fitosanitaris abans d’utilitzar-los.
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro/menu.asp

PANELL D'AVISOS: Situació de les llums

COOPERATIVA
CAPARRETA NEGRA
MOSCA OLIVA
REPILO, SABONOSA

(PIRAL-PRAYS)

Agrícola del Camp de Santa BàrbaraVERDAVERDAROJATARONJA
Catalana Limitada (l'Ametlla)
VERDAVERDAROJATARONJA
Freginals
VERDAVERDAROJATARONJA
Godall
VERDAVERDAROJATARONJA
La Galera
VERDAVERDAROJATARONJA
La Sénia
VERDAVERDAROJATARONJA
Olivarera del Baix Ebre (Camarles)
VERDAVERDAROJATARONJA
San Roque (Paüls)
VERDAVERDAROJATARONJA
Sant Isidre del Mas de Barberans
VERDAVERDAROJATARONJA
Sant Isidre del Perelló
VERDAVERDAROJATARONJA
SOLDEBRE
VERDAVERDAROJATARONJA
Ulldecona
VERDAVERDAROJATARONJA

Per qualsevol consulta sobre els tractaments poden telefonar a:

les ADVs de l’Olivera del Baix Ebre i Montsià 977 44 60 15

Al contestador de Sanitat Vegetal del Dep. Agricultura 977 58 11 81

Tècnic de SOLDEBRE (Sr. Gisbert) 977502184


ADV PER AL CONTROL DE LA MOSCA DE L’OLIVA DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ

ADV DE L’OLIVERA DEL BAIX EBRE I MONTSIÀ

Pl. Mossèn Ovidi Tobias 6-8
43500 TORTOSA
Tf. FAX.: 977 44 60 15
advoliva@terra.com WEB: www.advo.e.telefonica.net

Informació addicional en PDF

Soldebre i Secció de Crèdit, S.Coop.C.L.
Tel (+34) 977 502 184 - Fax (+34) 977 502 561 - soldebre@soldebre.es

Codi HTML5 vàlid Vàlid CSS3

Disseny Web Ofitec Tècnica © 2012 - 2024