Reducció mòduls IRPF 2022 per activitats agrícoles i ramaderes per circumstàncies excepcionals

Degut al gran contingut d'aquesta ordre, cal mirar totes les seves pàgines, però com a resum principal:

  • Per a totes les CCAA, totes les Províncies, tots els àmbits territorials:
    • Cereals 0,18
    • Lleguminoses 0,18
    • Ametlles 0,13
    • Productes de l'olivera 0,13
  • Per a Catalunya, província de Tarragona, pàgines 60 a 66 incloses.

https://www.boe.es/boe/dias/2023/04/25/pdfs/BOE-A-2023-9955.pdf

Informació addicional en PDF

Soldebre i Secció de Crèdit, S.Coop.C.L.
Tel (+34) 977 502 184 - Fax (+34) 977 502 561 - soldebre@soldebre.es

Codi HTML5 vàlid Vàlid CSS3

Disseny Web Ofitec Tècnica © 2012 - 2024