Instal·lacions secció cítrics

L’any 2008 es va realitzar una inversió i reestructuració molt important en la secció de cítrics (mandarines i taronges) per adaptar les instal·lacions a la demanda actual del mercat.

SOLDEBRE en l’actualitat disposa de:

  • 2 línies amb calibració electrònica amb una capacitat de 40.000 Kg/hora.
  • 1 bateria de 12 girsacs.
  • 4 encaixadores automàtiques.
  • 4 envasadores de granel.
  • 2 taules de confecció manual per a 6 calibres diferents cadascuna.
  • 6 cambres frigorífiques de conservació i/o desverdització amb una capacitat de 1.500 Tn.
  • 3 cambres frigorífiques d’expedició amb una capacitat de producte acabat de 300 tones.

La part de confeccionat està físicament separat de l’entrada, consta de 3.500 m² en total distribuïts en 1.000 m² en la zona d’entrada i neteja de producte i de 2.500 m² per a la zona de confeccionat.

Dintre la zona de confeccionat existeix un altell de 1.500 m² per a l’emmagatzematge i distribució de material directament a la línia de confecció.

En la zona de recepció del producte hi ha les cambres de recepció, conservació i/o de desverdització, amb una capacitat total de 1.500 Tn. Les cambres frigorífiques situades en la zona de expedició tenint una capacitat de 300 Tn, juntament amb una zona de preexpedició a la sortida d’aquestes cambres per no trencar en cap moment la cadena de fred.

Imatges instal·lacions

Soldebre i Secció de Crèdit, S.Coop.C.L.
Tel (+34) 977 502 184 - Fax (+34) 977 502 561 - soldebre@soldebre.es

Codi HTML5 vàlid Vàlid CSS3

Disseny Web Ofitec Tècnica © 2012 - 2024